Artysten Greidhoek’ 2017

Op freed 12 maaie 2017 wurde de earste artysten fan it Greidhoek’ festival 2017 tidens in freone- en parse-jûn wrâldkundich makke.
Oftewol Bob de Bobjûn!
Alle frijwilligers, Boppers en OpperBoppers kinne ûnder it genot fan in hapke en in snapke it programma foar it Greidhoek’ Festival 2017 te hearen krije en genietsje fan in optreden fan in aardich bandsje!

Parsekonferinsje2013

Bob seit; “Dat wurdt fêst wer in Bobmerkelijke Bobjûn!”

Oare artysten op Greidhoek' Festival