CIEL

Nei it ôfsizzen fan in band is der yn oerlis mei 3voor12-Friesland in alternatyf fûn. De band rûn frontfrou Michelle Hendriks is CIEL, dizze sjongeres is ek wol bekend fan Svava. Los fan it feit dat de band noch net lang dwaande is, bin se fuort wol taheakke oan de Popronde 2017, wat in opstap wêze kin nei gruttere poadia. Op de Daily Indie bin se mei har yn petear west, sjoch hjir foar it artikel. CIEL spilet om in oer as 18.35 oere op it Wâlmart poadium. 

 

Bob seit; “Noch krekt Bob tiid!”

Oare artysten op Greidhoek' Festival