DJ Sjoerd

Yn de tsjustere ‘Oan-leger-wâl-tinte sille wy de swarte kant fan it festival sjen en heare litte. Foarôfgeand oan Dr. Vil en DJ Spikerhurd Bûmbûm sil opslûpte jeugd út Wommels yn de persoan fan DJ Sjoerd in muorre fan lûd oplûke. 

 

Bob seit; “Kom Bob en kom ‘Oan leger wâl!

De oan leger wâl-tinte; 21.15 – 22.15 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival