Mark Foggo’s Skasters

Mark Foggo wurdt wol de krúzing neamd tusken Iggy Pop en Mr. Bean. Hy makket al jierren ska-muzyk as ien fan de besten en stie mei syn Skasters ek op it ôfrûne Befrijingsfestival yn Ljouwert. It wie dêr alderglûpendste kâld by de Oldehou, mar Mark Foggo soarge der mei syn Skasters foar dat elkenien yn beweging kaam en net ien it oer de kjeld hie. Wat in enersjy! Ea it Dielshûs platspile en daliks de hiele Greidhoeke! Wy sjogge jim op 9 septimber rûn in oer as 0.15 oere Bob de dûnsflier!

Bob seit; “Bob nei de dûnsflier!”

Poadium Wâlmart; 0.15 – 1.15 oere.

 

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival