Rooie Waas

De eigensinnige Amsterdamse anti-synthpop formaasje Rooie Waas komt nei it Greidhoek’ Festival mei stevige ritmes, dwerse synths en pittige teksten. Kin der op dûnse wurde? Dat meist sels bepale. Ien ding is wis: It moat wol leuk bliuwe! 

Bob seit; “Dêr kin wy Bob bouwe!!”

Poadium Wâlhalla; 20.00 – 20.40 oere

Oare artysten op Greidhoek' Festival