Nijs

Bobjûn Bob freed 12 maaie!

18-4-2017

Bob ’s jierlijkse Bobjûn foar frijwilligers, Boppers, OpperBoppers en OpperOpperBoppers fan it Greidhoek’ Festival sil dit jier plakfine op freed 12 maaie. Op dizze jûn wurdt yn de tún fan de foarsitter oan de Van Sminialeane, ûnder it genot fan in hapke en in snapke en in alderaardichst stikje muzyk, bekend makke wat der dit kear..

Lês fierder
Nijs

Greidhoek’ Festival 2017 Bob sneon 9 septimber

16-2-2017

De kûgel is troch de tsjerke! Eindelijk hawwe wy in definityfe datum fêststeld foar it Greidhoek’ Festival 2017. It wurdt dit jier hâlden op sneon 9 septimber. De earste bands binne ynmiddels alwer fêstlein en de keunstkommisje is alwer drok dwaande. No noch in tema……… Mochten jim tips of soksawat hawwe mail dizze dan nei..

Lês fierder
Nijs

Noflike feestdagen en Bob nei 2017!

22-12-2016

Beste freonen fan it Greidhoek’Festival!! Bob winsket jim allegear: út namme fan de Greidhoek’ kommisje Lukas Ate-Feike Jan-Jelle Aart Teade Willem en de Greidhoek’ keunstkommisje Rixt Rozemarijn Wendelien Grietje   Bob seit: `Bob nei de 7e edysje fan it Greidhoek’ Festival!`

Lês fierder
Nijs

Greidhoek’ Festival nomineare foar Friesland Pop Publykspriis

18-11-2016

It Greidhoek’ Festival is nomineare foar de Friesland Pop Publykspriis! Oare nominearden binne û.o. Into the Void, Popcity, Promised Land en it Madness festival. Om der foar te soargjen dat it Greidhoek’ Festival de Friesland Pop Publykspriis wint kinne je hjir stimme. De priisútrikking is op freed 9 desimber op it Freeze-festival yn Neushoorn yn..

Lês fierder
Nijs

Ien happy family op it Greidhoek’ Festival!

20-9-2016

Wat hat Bob sneon wer fan jim en it hiele Greidhoek’ Festival genoten! Mar leafst 1600 loksikers mocht Bob ûntfange op it swimbadterrein. Se kamen oer lân (de Terp) of fia de seerûte, dy’t begûn by it Tsiispakhûs. Op de boat krigen se fia in koptillefoan in oangripend ferhaal te hearen fan in flechteling. In..

Lês fierder
Nijs

Blokkenskema GF 2016

12-9-2016

It blokkenskema foar kommende sneon kinne jim hjirûnder fine. Fansels kin it sa wêze dat der noch wat feroaret, dus as je der wis fan wêze wolle dat je neat misse kinne je it beste sneon om 17.00 oere komme en de buordsjes Bob de tinten folgje. Bob seit;”Klik Bob it blokkenskema en print him..

Lês fierder