Artysten Greidhoek’ 2018

Op freed 1 juny 2018 wurde de earste artysten fan it Greidhoek’ festival 2018 tidens in freone- en parsejûn wrâldkundich makke.
Oftewol Bob de Bobjûn!
Alle frijwilligers, Boppers en OpperBoppers kinne ûnder it genot fan in hapke en in snapke it programma foar it Greidhoek’ Festival 2018 te hearen krije en genietsje fan in optreden fan Sytse Haima yn it appelhôf oan de Van Sminialeane yn Wommels!

Parsekonferinsje2013

Bob seit; “Dat wurdt fêst wer in Bobmerkelijke Bobjûn!”

Oare artysten op Greidhoek' Festival