Canshaker Pi

 

Neffens muzykblêd OOR moatte je dizze band live sjen (sjoch hjir), dus dat komt moai út. Canshaker Pi sil jim allegear omfier blaze mei harren rammelende garaasjerock. Binnen de linen kleurje is der net by en dat mei Bob wol lije, want hy kin eins gjin lijntsjes. Rock ’n Roll!!

 

Bob seit; ‘Bob ’n Roll!’

 

Oare artysten op Greidhoek' Festival