Greidebern ft. Wiebe Kaspers

Wat is de Greidhoeke sûnder greidefûgels? De Greidebern hawwe dêr mei Wiebe Kaspers yn it ramt fan ‘Greidhoeke goes Onderwijs’ in ferske oer makke. Dit nûmer kaam yn desimber op nûmer 8 binnen yn de Fryske Top 100 en op 22 septimber komt it by jim binnen op it Greidhoek’ Festival! #Bobneinûmerien
Wêr en hoe let is noch in ferrassing #dêrisBobgekBob

 

Bob seit; ‘Bob syn lûdst!’

Oare artysten op Greidhoek' Festival