OpperBoppers

Om it Greidhoek’ Festival troch te setten is kapitaal nedich, en dêr hawwe wy belutsen minsken foar nedich. Stypje kin op trije manieren: Bopper, OpperBopper as OpperOpperBopper. Kinst freon wurde – Bopper – of kinst as bedriuw ynfestearje – OpperBopper as OpperOpperBopper–, wêrmei de bedriuwsnamme troch ús aktyf promoaten wurde sil.

Skriuw it bedriuw yn troch hjir te klikken, of nim kontakt op mei Willem Wijnia: info@greidhoekfestival.nl 

Foar bedriuwen binne der dus twa stiperspakketten:

Haadstiper á € 500,-  (maksimaal 4 bedriuwen) (OpperOpperBopper)

 • In unike manier om it bedriuw yn de Greidhoeke te promoaten
 • Logo + link prominint op alle pagina’s fan dizze webside
 • Logo op posters, flyers, billboards
 • Nammefermelding yn parseberjochten
 • Ludike reklamemooglikheden ûnder it festival
 • Nammefermelding yn in tankadvertinsje
 • In útnoeging foar de Bobjûn
 • 10 frijkaarten

Stiper á € 125,- (OpperBopper)

 • In unike manier om it bedriuw yn de Greidhoeke te promoaten
 • Logo + link rûlearjend op alle sides fan ús webside
 • Logo + link op de webside ûnder de side ‘OpperBoppers’
 • Reklamemooglikheden op it grutte skerm op it festival
 • Nammefermelding yn in tankadvertinsje
 • In útnoeging foar de Bobjûn.
 • 4 frijkaarten

Bob: “Yn oerlis kin der fansels ek neitocht wurde oer oare stipersmooglikheden en reklame-úterings. Wy komme fêst ta in moaie Boblossing!”

 
Buy now