Blokkeskema GF 2018

Geplaatst op: september 16th, 2018

Hjir kinne jim alfêst it blokkeskema fine. Spitich genôch kin Fuz net komme. Hjirtroch komt der wat mear romte foar de dûnsers en begjint The Amp heechstwierkynlik wat letter.

 

Klik Bob in blokkeskema foar in fergrutting!

It blokkeskema stiet ek yn de Greidhoek’ Festivalkrante dy ‘begjin septimber by de Op ‘e Skille yn siet. Dizze is yn de hiele Greidhoek’ besoarge en ek hjir op de webside te lêzen.

Bob seit; ‘Dat wurdt blokke!’