Bob nei 7 septimber 2019!

Geplaatst op: december 31st, 2018

Ut namme fan it Greidhoek’ Festival-komité winsket Bob jim allegear it alderbêste foar 2019! 

Bob seit; “Bob nei sneon 7 septimber 2019!”