De nije Greidhoek’ festivalposter!

Geplaatst op: juli 9th, 2018

Hjir is hy dan! De nije Greidhoek’ Festival-poster! Stiet Bob der net kreas Bob? Mei tank oan ús freonen fan De Staat van Creatie! De poster leit no by ús drukker Van der Eems en is daliks ek rûnom yn de Greidhoeke te sjen!

 

Bob seit; ‘Benijd wêr ’t dizze no oeral wer Bobplakt wurdt!’