Poster Greidhoek’ Festival 2017

Geplaatst op: juli 6th, 2017

Hjir is hy dan!
De nije Greidhoek’ Festival-poster!

Stiet Bob der net kreas Bob?

Mei tank oan ús freonen fan De Staat van Creatie!

GF-poster 2017

Bob seit; ‘Benijd wêr ’t dizze no oeral wer Bobplakt wurdt!’