Greidhoek’ Festival 2017 in grut súkses mei troch de drek!

Geplaatst op: september 12th, 2017

Wat hawwe wy in machtich Greidhoek’ Festival hân ôfrûne sneon!
Mar leafst 1800 lju kamen dit jier op it Greidhoek’ Festival ôf wylst it waar net best like. Lokkich foel it waar úteinlijk hartstikke mei al wie it hjir en dêr al best drekkich.
Wat wie it moai om te sjen dat de jongste jeugd harren fermakke mei û.o.’schuursponsjes’ en de drek, de jongerein stie te hossen by de Anbu Gang, de 30’ers rockten by de Paceshifters, de âlderein út harren dak gienen by Claw Boys Claw en de âldste besikers fan alles genoaten!

Sjoch hjir foar de resinsje út de Ljouwerter Krante en hjir foar de resinsje fan 3-voor12-Fryslân.